Mašine

Weima TH200S +
Mašina za pakovanje briketa sa 10 vreća

Cena: 9.500 €

Služi za prizvodnju briketa od piljevine ili ostalih sličnih materijala kao što su prašina o testere, blanjevina – šuška, otpad od brušenja, prašina od MDF-a, piljevina od univera i sličnih celuloznih materijala. Presovanje se izvodi bez vezivnog sredstva, ali maksimalna vlažnost ne sme biti veća od 18%.

Tehničke karakteristike:
Kapacitet: 30 – 50 kg/h
Prečnik briketa: 50 mm
Hidraulični motor 5,5 kW
Motor za mikser piljevine 0,5 kW
Odvodni kanal za piljevinu sa pužnim transporterom i motorom 0,6 kW
Koš za piljevinu 1040 x 1040 x 900mm

Mašina za pakovanje briketa sa 10 vreća

Mašina služi za pakovanje briketa u džakove. Sastoji se od rotirajuće ploče na koju su montirani nosači vreća.
Tehničke karakteristike:
Prečnik rotacione ploče: 1500mm
Snaga motora: 0,55 kW
Kapacitet: 10 vreća
Težina: oko 250 kg

*Napomena: može kompenzacija u kvalitetnom materijali ili alatu