KVE 2V O

Kuhinjski viseći element

2 vrata sa otvorom

Preporučene dimenzije elemenata (mm)
 visinaširinadubina
min650600150
max1000900450
OpisOpcije
Montažna leđaEkseri*, Nut, Falc
Model spojnicaVB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.

KVE 1V O

Kuhinjski viseći element

1 vrata sa otvorom

Preporučene dimenzije elemenata (mm)
 visinaširinadubina
min650300150
max1000600450
OpisOpcije
Montažna leđaEkseri*, Nut, Falc
Orijentacija otvaranja vrataLevo*, Desno
Model spojnicaVB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.

KVE 1VH Aspirator

Kuhinjski viseći element

1 horizontalna vrata za aspirator

Preporučene dimenzije elemenata (mm)
 visinaširinadubina
min400600300
max500900450
OpisOpcije
Montažna leđaEkseri*, Nut, Falc
Model spojnicaVB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Bušenje - prosecanje za prolaz ventilacionih cevi kroz elemente korpusa nije predviđeno.

KVE 2V Aspirator

Kuhinjski viseći element

2 vrata za aspirator

Preporučene dimenzije elemenata (mm)
 visinaširinadubina
min400600300
max10001000450
OpisOpcije
Montažna leđaEkseri*, Nut, Falc
Model spojnicaVB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Bušenje - prosecanje za prolaz ventilacionih cevi kroz elemente korpusa nije predviđeno.

KVE 1V Aspirator

Kuhinjski viseći ugaoni element

1 vrata za aspirator

Preporučene dimenzije elemenata (mm)
 visinaširinadubina
min400600300
max1000600450
OpisOpcije
Montažna leđaEkseri*, Nut, Falc
Orijentacija otvaranja vrataLevo*, Desno
Model spojnicaVB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.
Bušenje - prosecanje za prolaz ventilacionih cevi kroz elemente korpusa nije predviđeno.

KVE OP

Kuhinjski viseći element

otvorene police

Preporučene dimenzije elemenata (mm)
 visinaširinadubina
min400100150
max1000800450
OpisOpcije
Montažna leđaEkseri*, Nut, Falc
Model spojnicaVB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.

KVE 2V 1VH

Kuhinjski viseći element

2 vrata vertikalno 1 vrata horizontalno

Preporučene dimenzije elemenata (mm)
 visinaširinadubina
min700600300
max10001000450
OpisOpcije
Montažna leđaEkseri*, Nut, Falc
Model spojnicaVB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.

KVE 2VH

Kuhinjski viseći element

2 horizontalna vrata

Preporučene dimenzije elemenata (mm)
 visinaširinadubina
min700400300
max12001000450
OpisOpcije
Montažna leđaEkseri*, Nut, Falc
Model spojnicaVB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.

KVE 1VH

Kuhinjski viseći element

1 horizontalna vrata

Preporučene dimenzije elemenata (mm)
 visinaširinadubina
min400400300
max6001000450
OpisOpcije
Montažna leđaEkseri*, Nut, Falc
Model spojnicaVB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.

KVUE Ravni L ili D

Kuhinjski viseći ugaoni element

ravni levi ili desni

Preporučene dimenzije elemenata (mm)
 visinaširinadubina
min400600300
max1000800450
OpisOpcije
Montažna leđaEkseri*, Nut, Falc
Orijentacija otvaranja vrataLevo, Desno*
Model spojnicaVB 36/19 metalni*
VB 35/19 metalni
VB 36/19 plastični (beli, braon ili crni)
VB 35/19 plastični (beli, braon ili crni)
Bušenje za dekorativni okov/ručice nije predviđeno.
Broj polica određuje kupac prilikom naručivanja.